cbrtf(3) pierwiastek sześcienny

Other Alias

cbrt, cbrtl

SKŁADNIA

#include <math.h>


double cbrt(double x);
float cbrtf(float x);
long double cbrtl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

cbrt():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 || _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99
cbrtf(), cbrtl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOUCE >= 200112L
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja cbrt() zwraca (rzeczywisty) pierwiastek sześcienny liczby x. Ta funkcja nie może zawieść, każda reprezentowalna liczba rzeczywista ma swój rzeczywisty pierwiastek sześcienny jako reprezentowalną liczbę rzeczywistą.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają pierwiastek sześcienny z x.

Jeśli x jest równy +0, -0, dodatniej lub ujemnej nieskończoności lub NaN, to zwracane jest x.

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje cbrt(), cbrtf() i cbrtl() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.