catgets(3) pobranie komunikatu z katalogu komunikatów

SKŁADNIA

#include <nl_types.h>
char *catgets(nl_catd katalog, int numer_zbioru, int numer_komunikatu,
const char *komunikat);

OPIS

Funkcja catgets() odczytuje komunikat o numerze numer_komunikatu z zestawu numer_zestawu z katalogu komunikatów identyfikowanego przez deskryptor katalog, zwrócony wcześniej przez catopen(3). Czwarty argument komunikat wskazuje na domyślny komunikat, który zostanie zwrócony przez catgets(), jeśli katalog komunikatów nie jest obecnie dostępny. Tekst komunikatu znajduje się w wewnętrznym buforze, więc jeśli aplikacja chce go przechować lub zmodyfikować, powinna go najpierw skopiować. Zwracamy łańcuch zawsze kończy się bajtem null ("\0").

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli funkcja catgets() zakończy się pomyślnie, zwraca wskaźnik do obszaru bufora zawierającego łańcuch z komunikatem zakończonym bajtem null. Jeśli funkcja catgets() zawiedzie, zwraca wartość komunikat.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja catgets() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001.

UWAGI

Funkcja catgets() jest dostępna jedynie w libc.so.4.4.4c i wyższych. Dokument X/Open Portability Guide ze stycznia 1987 określa bardziej wyrafinowany sposób zwracania wartości w razie wystąpienia błędu: komunikat jest zwracany, jeśli katalog wyznaczony przez katalog jest niedostępny. Natomiast gdy katalog jest dostępny, ale nie zawiera wskazanego komunikatu, zwracany jest pusty łańcuch. Zasada zwracania dwóch różnych wartości w przypadkach błędów została jednak porzucona w SUSv2 na rzecz zwracania zawsze wartości komunikat.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.