cal(1) wyświetla kalendarz

SKŁADNIA

cal [-mjy ] [miesiąc [rok ] ]

OPIS

Cal wyświela prosty kalendarz. Jeżeli nie podano żadnych argumentów, to wyświetlany jest bieżący miesiąc. Dostępne są następujące opcje:

-m
Wyświetl poniedziałek (Monday) jako pierwszy dzień tygodnia. Domyślnie jest to niedziela (Sunday).
-j
Wyświetl daty juliańskie (liczbę dni od wspólnej podstawy, 1 stycznia).
-y
Wyświetl kalendarz na bieżący rok.

Pojedynczy parametr określa rok (1 - 9999), jaki ma zostać wyświetlony; zauważ, że rok musi zostać podany w pełnej postaci: ``cal 99 '' nie wyświetli kalendarza dla 1999. Dwa parametry określają odpowiednio miesiąc (1 - 12) i rok. Jeżeli nie podano parametrów, to wyświetlany jest kalendarz na bieżący miesiąc.

Rok rozpoczyna się od 1 stycznia.

Przyjęto, że reforma gregoriańska wydarzyła się 3 września 1752.
[tłum:chodzi o reformę starego kalendarza juliańskiego, wyrównującą opóźnienie w stosunku do roku słonecznego i modyfikującą regułę lat przestępnych. Wprowadzona bullą papieża Grzegorza XIII, obowiązywała od 4 października 1582; b.szybko przyjęta przez świat katolicki, dużo później przez kraje protestanckie (Anglia 1752, Szwecja 1753) i prawosławne.]
Do tego czasu (3.IX.1752) większość krajów przyjęła zreformowany kalendarz (choć kilka uczyniło to dopiero na początku XIX wieku [Rosja 1917]). Dziesięć dni następujących po dacie zmiany kalendarza zostało pominiętych zatem kalendarz dla tego miesiąca jest dość niezwykły.
[tłum: tak w oryginale. Faktycznie różnica kalendarzy wynosiła 10 dni w 1582r., w XVIIIw. osiągnęła już 11 dni. Mimo tej nieścisłości dokumentacji, program działa zgodnie z założeniem, tj. po dacie 2 września 1752 następuje 14 września.]

HISTORIA

Polecenie pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.