cacosl(3) arcus cosinus liczb zespolonych

Other Alias

cacos, cacosf

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex cacos(double complex z);
float complex cacosf(float complex z);
long double complex cacosl(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja cacos() oblicza arcus cosinus liczby zespolonej z. Jeżeli y = cacos(z), to z = ccos(y). Część rzeczywista y jest wybierana z przedziału [0,pi]

Wzór:

  cacos(z) = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z))

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99.

PRZYKŁAD

/* Proszę linkować z -lm */
#include <complex.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  double complex z, c, f;
  double complex i = I;
  if (argc != 3) {
    fprintf(stderr, "Użycie: %s <real> <imag>\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  z = atof(argv[1]) + atof(argv[2]) * I;
  c = cacos(z);
  printf("cacos() = %6.3f %6.3f*i\n", creal(c), cimag(c));
  f = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z));
  printf("formuła = %6.3f %6.3f*i\n", creal(f), cimag(f));
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Robert Luberda (PTM) <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.