cacheflush(2) wypróżnienie zawartości bufora podręcznego z instrukcjami i/lub z danymi

SKŁADNIA

#include <asm/cachectl.h>


int cacheflush(char *addr, int nbytes, int cache);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

cacheflush wypróżnia zawartość wskazanego(-ych) bufora(-ów) podręcznego(-ych) dla adresów przestrzeni użytkownika w zakresie od addr do (addr+nbytes-1). Parametr cache może być jednym z:

ICACHE
Wypróżnia bufor z instrukcjami.
DCACHE
Zapisuje z powrotem do pamięci i unieważnia dotknięte tym prawidłowe linie buforowe.
BCACHE
Identyczne z (ICACHE|DCACHE).

WARTOŚĆ ZWRACANA

cacheflush zwraca 0 po pomyślnym zakończeniu, a -1 w wypadku błędu. Jeśli wystąpi błąd, errno będzie wskazywać jego rodzaj.

BŁĘDY

EINVAL
parametr cache nie jest jednym z ICACHE, DCACHE lub BCACHE.
EFAULT
Część lub cała przestrzeń od addr do (addr+nbytes-1) jest niedostępna.

BŁĘDY

Obecna implementacja ignoruje parametry addr i nbytes. Dlatego zawsze wypróżniane są wszystkie bufory.

UWAGA

To wywołanie jest dostępne tylko na systemach opartych o MIPS. Nie Powinno ono być używane w przenośnych programach.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 cacheflush

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.