btowc(3) przekształca znak jednobajtowy na znak szeroki

SKŁADNIA

#include <wchar.h>


wint_t btowc(int c);

OPIS

Funkcja btowc() przekształca c, interpretowane jako wielobajtowy ciąg o długości 1, zaczynając w początkowym stanie przesunięcia, na znak wielobajtowy i zwraca ten znak. Jeśli c jest równe EOF lub nie jest poprawnym ciągiem wielobajtowym o długości 1, to funkcja btowc() zwraca WEOF.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja btowc() zwraca szeroki znak będący wynikiem przekształcenia pojedynczego bajtu c. Jeśli c jest równe EOF lub nie jest poprawnym ciągiem wielobajtowym o długości 1, to funkcja zwraca WEOF.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

UWAGI

Zachowanie btowc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

Tej funkcji nie należy nigdy używać. Nie działa ona dla kodowań mających stan, a także niepotrzebnie traktuje pojedyncze bajty inaczej niż ciągi wielobajtowe. Zamiast niej, należy korzystać albo z funkcji mbtowc(3), albo z bezpiecznej dla wątków funkcji mbrtowc(3).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.