basename(1) oddziela katalog i przyrostek od nazw plików

SKŁADNIA

basename NAZWA [PRZYROSTEK]
basename OPCJA... NAZWA...

OPIS

Wyświetla NAZWĘ, usuwając wiodące nazwy katalogów, pozostawiając w ten sposób nazwę pliku bez ścieżki. Jeśli podano PRZYROSTEK, jest on także usuwany.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-a, --multiple
obsługuje wiele argumentów traktując każdy jako NAZWĘ
-s, --suffix=PRZYROSTEK
usuwa początkowy PRZYROSTEK; implikuje -a
-z, --zero
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

basename /usr/bin/sort
-> "sort"
basename include/stdio.h .h
-> "stdio"
basename -s .h include/stdio.h
-> "stdio"
basename -a any/str1 any/str2
-> "str1" po którym występuje "str2"

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu basename proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.