base64(1) koduje/dekoduje dane i wyświetla je na standardowe wyjście

SKŁADNIA

base64 [OPCJE]... [PLIK]

OPIS

Base64 koduje lub dekoduje PLIK lub standardowe wejście na standardowe wyjście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-d, --decode
dekoduje dane
-i, --ignore-garbage
podczas dekodowania ignoruje znaki spoza alfabetu
-w, --wrap=KOLUMNY
zawija zakodowane wiersze po KOLUMNACH znaków (domyślnie 76). Proszę użyć 0, aby wyłączyć zawijanie wierszy
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Kodowane dane są opisane w alfabecie base64 w dokumencie RFC 3548. Podczas dekodowania wejście może zawierać oprócz bajtów formalnego alfabetu base64 także znaki nowego wiersza. Proszę użyć --ignore-garbage, aby spróbować odzyskać zakodowany strumień zawierający inne bajty spoza alfabetu.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu base64 proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Simona Josefssona.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.