atan2(3) funkcja arcus tangens dwóch zmiennych

Other Alias

atan2f, atan2l

SKŁADNIA

#include <math.h>
double atan2(double y, double x);
float atan2f(float y, float x);
long double atan2l(long double y, long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

atan2f(), atan2l():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja atan2() oblicza podstawową wartość arcus tangensa z y/x, używając znaków obu argumentów do wyznaczenia ćwiartki, do której należy wynik.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają podstawową wartość arcus tangensa z y/x w radianach; wartość zwracana jest z zakresu [-pi, pi].

Jeśli y wynosi +0 (-0) i x jest mniejsze od 0, to zwracane jest +pi (-pi).

Jeśli y wynosi +0 (-0) i x jest większe od 0, to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli y jest mniejsze od 0 i x jest równe +0 lub -0, to zwracane jest -pi/2.

Jeśli y jest większe od 0 i x jest równe +0 lub -0, to zwracane jest pi/2.

Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli y wynosi +0 (-0) i x wynosi -0, to zwracane jest +pi (-pi).

Jeśli y wynosi +0 (-0) i x wynosi +0, to zwracane jest +0 (-0).

Jeżeli y jest wartością skończoną większą (mniejszą) niż 0 i x jest ujemną nieskończonością, to zwracane jest +pi (-pi).

Jeżeli y jest wartością skończoną większą (mniejszą) niż 0 i x jest dodatnią nieskończonością, to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli y jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności i x jest wartością skończoną, to zwracane jest pi/2 (-pi/2).

Jeśli y jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności i x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest +3*pi/4 (-3*pi/4).

Jeśli y jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności i x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracane jest +pi/4 (-pi/4).

BŁĘDY

Nie występują.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.