apt-extracttemplates(1) Narzędzie wyciągające z pakietów Debiana skrypty konfiguracyjne i szablony debconf

STRESZCZENIE

apt-extracttemplates [-t=katalog_tymczasowy] nazwa_pliku... {-v | --version} {-h | --help}

OPIS

apt-extracttemplates

pobiera jeden lub więcej pakietów Debiana i zapisuje (w katalogu tymczasowym) wszystkie skojarzone z nimi skrypty konfiguracyjne i pliki szablonów. Dla każdego pakietu zawierającego te skrypty i szablony, zostanie wypisana linia w następującym formacie:

pakiet wersja plik-template skrypt-config

plik-template i skrypt-config są zapisywane w katalogu tymczasowym podanym jako argument opcji -t lub --tempdir (APT::ExtractTemplates::TempDir). Nazwy tych plików są w postaci pakiet.template.XXXXXX oraz pakiet.config.XXXXXX.

OPCJE

Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym. Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f, -f=no albo czegoś podobnego.

-t, --tempdir

Katalog tymczasowy, w którym zapisywane będą wyciągnięte szablony debconf i pliki konfiguracyjne. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::ExtractTemplates::TempDir.

-h, --help

Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

-v, --version

Wyświetla wersję programu.

-c, --config-file

Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia. Program najpierw przeczyta swój domyślny plik konfiguracyjny, a następnie plik podany jako argument tej opcji. Jeśli jest potrzeba ustawienia opcji konfiguracji zanim domyślny plik konfiguracyjny zostanie przetworzony, należy podać plik do użycia w zmiennej środowiskowej APT_CONFIG. Informacje o składni pliku można znaleźć w apt.conf(5).

-o, --option

Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję konfiguracji. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option można podać wielokrotnie - do ustawiania różnych opcji.

DIAGNOSTYKA

apt-extracttemplates zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku błędu.

BUGS

m[blue]Strona błędów APTm[][1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <[email protected]>, 2000-2012. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <[email protected]>, 2004

Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTORZY

Jason Gunthorpe

zespół APT

PRZYPISY

1.
Strona błędów APT
http://bugs.debian.org/src:apt