alien(1) konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny

UWAGI DO POSZCZEGÓLNYCH FORMATÓW PAKIETÓW

rpm
Do konwersji z formatu rpm i na format rpm musi być zainstalowany Red Hat Package Manager.
lsb
W przeciwieństwie do pozostałych formatów pakietów alien potrafi obsłużyć zależności pakietów lsb, jeżeli tylko format pakietu wynikowego obsługuje zależności. Proszę zauważyć, że oznacza to, iż pakiet utworzony z pakietu lsb będzie zależał od pakietu nazwanego ``lsb'' --- Twoja dystrybucja powinna dostarczyć pakietu o tej nazwie, jeżeli jest zgodna ze standardem lsb. Domyślnie zostaną skonwertowane również skrypty w pakiecie lsb.

Do utworzenia pakietów lsb, musi być zainstalowany Red Hat Package Manager, a alien w pierwszej kolejności użyje programu lsb-rpm, jeżeli takowy istnieje. Nie ma żadnych gwarancji, że wygenerowany pakiet lsb będzie w 100% zgodny ze standardem LSB, co więcej jest to raczej niemożliwe, chyba że zostanie on zbudowany w środowisku lsbdev.

deb
Do konwersji na format .deb (ale nie z tego formatu) muszą być zainstalowane pakiety gcc, make, debmake, dpkg-dev i dpkg.
tgz
Zauważ, że dla formatu tgz alien po prostu utworzy pakiet wynikowy z tymi samymi plikami we wnętrzu, które są w pliku tgz. Działa to dobrze tylko wtedy, jeśli plik tgz zawiera w sobie prekompilowane binaria w standardowym linuksowym drzewie katalogów. NIE uruchamiaj aliena na plikach tar zawierających kod źródłowy, chyba że chcesz, by kod ten podczas instalacji pakietu został zainstalowany w katalogu głównym (root)!
pkg
Aby działać na pakietach w formacie pkg Solarisa (który tak naprawdę jest formatem pakietów SV), muszą być zainstalowane solarisowe narzędzia pkginfo i pkgtrans.

OPCJE

alien skonwertuje wszystkie podane pliki na wszystkie podane typy pakietów wynikowych. Jeżeli nie podano żadnego typu, to domyślnie pakiet zostanie skonwertowany do formatu deb.
plik [ ... ]
Lista plików do konwersji.
-d, --to-deb
Pakiet wynikowy będzie pakietem Debiana. Domyślne.
-r, --to-rpm
Pakiet wynikowy będzie pakietem rpm.
-t, --to-tgz
Pakiet wynikowy będzie pakietem tgz.
--to-slp
Pakiet wynikowy będzie pakietem slp.
-p, --to-pkg
Pakiet wynikowy będzie pakietem pkg Solarisa.
-i, --install
Automatycznie instaluje pakiet wynikowy i usuwa plik pakietu po jego zainstalowaniu.
-g, --generate
Tworzy katalog tymczasowy, odpowiedni do zbudowania z niego pakietu, ale samego pakietu faktycznie nie tworzy. Przydatne, jeśli chcesz przesunąć pliki w pakiecie przed jego skonstruowaniem. Pakiet może być zbudowany z tego katalogu tymczasowego przez uruchomienie ``debian/rules binary'', jeśli tworzony jest pakiet Debiana, lub ``rpm -bb <nazwapakietu>.spec'', jeżeli jest tworzony pakiet Red Hata.
-s, --single
Jak -g, ale nie tworzy katalogu nazwapakietu.orig. Przydatne tylko jeśli jest bardzo mało miejsca na dysku i tworzysz pakiet Debiana.
--patch=łata
Określa łatę, jaka ma być użyta, zamiast automatycznego wyszukiwania jej w /var/lib/alien/. Ta opcja ma znaczenie tylko gdy budowany jest pakiet Debiana.
--anypatch
Jest mniej wymagający w stosunku do tego, która łata zostanie użyta, próbując użyć pliku z łatą dla starszej wersji pakietu. Nie ma gwarancji, że to będzie zawsze działać; starsze łaty niekoniecznie muszą działać z nowszymi pakietami.
--nopatch
Nie używa żadnych plików z łatami.
--description=opis
Określa opis pakietu. Może być używane tylko przy konwersji z pakietów tgz Slackware, które nie mają opisów.
--version=wersja
Określa wersję pakietu. Opcja ta ma zastosowanie przy konwersji z pakietów w formacie tgz, które mogą nie mieć informacji o wersji.

Uwaga, użyta bez argumentu, wyświetla wersję aliena.

-c, --scripts
Próbuje konwertować skrypty, który powinny być uruchamiane przy instalacji lub usuwaniu pakietu. Używaj rozważnie, gdyż skrypty te mogą być zaprojektowane do pracy na systemach niepodobnych do twojego i mogą powodować kłopoty. Przed zastosowaniem tej opcji zaleca się zbadanie skryptów ręcznie i zobaczenie, co robią.

Opcja jest domyślnie włączona dla konwertowania z pakietów formatu lsb.

-T, --test
Testuje wygenerowane pakiety. Obecnie jest to możliwe tylko dla pakietów Debiana, które będą testowane programem lintian, jeżeli jest on zainstalowany, i zostanie wyświetlone wyjście programu lintian.
-k, --keep-version
Domyślnie alien dodaje jeden do pobocznego (minor) numeru wersji. Jeżeli podano tę opcję, alien nie będzie tego robił.
--fixperms
Poprawia właścicieli i prawa dostępu podczas budowania pakietu deb. Może być to użyteczne, kiedy w oryginalnym pakiecie panuje bałagan. Z drugiej strony, może to zepsuć pewnie rzeczy związane z prawami dostępu i właścicielami, dlatego domyślnie ta opcja jest wyłączona. Może być użyte tylko podczas konwertowania do pakietów Debiana.
-v, --verbose
Tryb głośny: Wyświetla każde polecenie wykonywane przez aliena podczas konwertowania pakietu.
--veryverbose
Tryb głośny, podobnie jak w wypadku opcji --verbose, z tą różnicą, że wyświetla wyjście każdego polecenia. Niektóre polecanie mogą generować duże wyjście.
-h, --help
Wyświetla krótkie podsumowanie użytkowania.
-V, --version
Wyświetla wersję aliena.