accessdb(8) wyświetla zawartość bazy danych man-db w formacie czytelnym dla

SKŁADNIA

/usr/sbin/accessdb [-d?V] [<plik-indeksu>]

OPIS

accessdb wyświetli dane zawarte w bazie danych man-db w formacie czytelnym dla ludzi. Domyślnie będą to dane z pliku /var/cache/man/index.<typ_bazy>, gdzie <typ_bazy> zależy od używanej biblioteki obsługi baz danych.

Argument przekazany do accessdb nadpisze tę wartość domyślną.

OPCJE

-d, --debug
Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
-?, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
--usage
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
-V, --version
Wyświetla informację o wersji.

AUTOR

Wilf. ([email protected]).Fabrizio Polacco ([email protected]).Colin Watson ([email protected]).

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.