aaxine(1) odtwarzacz wideo ASCII art

SKŁADNIA

aaxine [opcje-aalib] [-A<sterownik-dźwięku>] [-a<kanał-dźwięku>] [-R<detekcja-wg>] [MRL...]

OPIS

Ta strona manuala opisuje program aaxine. Aaxine to, bazowany na bibliotece aalib, frontend do libxine, odtwarzacza DVD/multimediów.

aaxine jest dla tych którzy nie mają karty wideo wysokiej jakości, ale chcą obejrzeć DVD na ich starym, dobrym terminalu VT100 ;-)

Tak jak xine, aaxine odtwarza sekwencje MPEG (audio and video), elementarne sekwencje MPEG (np. pliki .mp3 lub .mpv), pliki avi (używając kodeków win32) , (S)VCD i DVD. Krótko - wszystko to co wspiera xinelib.

OPCJE

Program naśladuje składnię wiersza poleceń w stylu GNU, z długimi nazwami opcji zaczynającymi się od podwójnego myślnika (`-'). Lista opcji jest zebrana poniżej. Pełnego opisu szukaj w dokumentach README_pl i FAQ_pl w katalogu /usr/share/doc/xine-ui lub na stronie głównej xine.
-h, --help
Pokazuje listę opcji i dostępnych sterowników wyjścia (wtyczek). Wielki bukiet opcji i dostępnych sterowników wyjścia (wtyczek) jest udostępniany przez aalib. Proszę się odnieść do dokumentacji aalib.

Pozostałe opcje, nazwane opcjami AAXINE: gdy są wylistowane przez "aaxine --help", są wytłumacznoe poniżej.

-A, --audio-driver <id>
Użyj podanego sterownika audio. Dostępne sterowniki mogą być wyświetlone przez "aaxine --help"
-a, --audio-channel #
Użyj podanego kanału dźwiękowego. Kanały są sekwencyjnie ponumerowane od 0 dla pierwszego kanału audio.
-R, --recognize-by [option]
Określa sposób w jaki xine próbuje rozpoznać typ sekwencji. Możliwe opcje to:
default: najpierw po zawartości, potem po rozszerzeniu,
revert: najpierw po rozszerzeniu, potem po zawartości
content: tylko po zawartości,
extension: tylko po rozszerzeniu.
Jeżeli -R jest podany bez dodatkowej opcji, wybierany jest 'revert'.

MRL

MRL jest podobny do URL w Twojej przeglądarce internetowej. One opisują medium z którego należy czytać. Poprawnym MRL może być nazwa pliku, lub jeden z:
file:/<ścieżka>
fifo:/<ścieżka>
stdin:/
dvd:/<tytuł>.<część>
vcd:/<numerścieżki>
tcp://<host>:<port>
rtp://<host>:<port>
udp://<host>:<port>
mms://<host>...
http://<host>

Można zdefiniować kilka MRL, aby odtwarzać jakąś ilość następujących po sobie sekwencji. Dodatkowo podane MRL pozwalają na określenie dodatowych typów nośników. Te wymienione powyżej są dostępne wraz z libxine.
Po separatorze # możesz dodać kilka parametrów strumienia:

novideo
Obraz będzie ignorowany
noaudio
Dźwięk będzie ignorowany
nospu
Subobrazy będą ignorowane
demux:<demux nazwa>
Podaj nazwę demultipleksera która ma być użyta
volume:<level>
Ustaw głośność dźwięku
compression:<level>
Ustaw dynamiczny zakres kompresji dźwięku
<config entry>:<config value>
Przypisz nową wartość do jakiegokolwiek wpisu konfiguracji

KLAWISZE KONTROLNE

Wiele funkcji może być kontrolowanych przez naciśnięcie odpowiednich klawiszy. Skróty klawiszowe to:
<RETURN> / R
Odtwarzanie
<SPACE> / P
Pauza
0
Przeskocz do początku bierzącego strumienia
1 .. 9
Przeskocz do 10%..90% bierzącego strumienia
<PgUp>
Przeskocz do poprzedniego strumienia na liście odtwarzania
<PgDown>
Przeskocz do następnego strumienia na liście odtwarzania
+
Wybierz następny kanał dźwięku (może potrwać do kilku sekund)
-
Wybierz poprzedni kanał dźwięku
Q
Zakończ

BŁĘDY

oczywiście, żadnych ;-) No dobrze, jakieś na pewno są. Możesz prawdopodobnie poprosić o pomoc, (i zgłosić błędy) na naszej liście dyskusyjnej pod adresem <[email protected]>.

AUTOR

Siggi Langauf for the xine project.

COPYRIGHT

Copyright © 2001 The xine project

TŁUMACZENIE

Bartłomiej Muryn <[email protected]>