__setfpucw(3) zmiana słowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386

SKŁADNIA

#include <i386/fpu_control.h>

void __setfpucw((unsigned short) slowo_kontrolne);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja __setfpucw() wpisuje slowo_kontrolne do rejestrów fpu (floating point unit - jednostki zmiennoprzecinkowej) w architekturze i386. Słowo to było używane do zmiany dokładności zmiennoprzecinkowej, zaokrąglania oraz wyjątków zmiennoprzecinkowych.

PRZYKŁAD

__setfpucw(0x1372)

ustawia słowo koprocesora w architekturze i386 na

    - rozszerzoną dokładność

    - zaokrąglanie do najbliższego

    - wyjątki podczas przepełnienia, dzielenia przez zero oraz gdy wartość nie jest liczbą

DOSTĘPNOŚĆ

W glibc 2.1 ta funkcja już nie istnieje. Dostępne są nowe funkcje zgodne z ISO C99 o prototyoach w /usr/include/fenv.h, takie jak fegetround, fesetround, służące do ustawiania trybów zaokrąglania koprocesora; takie jak fegetenv, feholdexcept, fesetenv, feupdateenv służące do ustawiania środowiska zmiennoprzecinkowego; takie jak feclearexcept, fegetexceptflag, feraiseexcept, fesetexceptflag, fetestexcept, służące do obsługi wyjątków zmiennoprzecinkowych.

Jeśli mimo wszystko potrzebny jest bezpośredni dostęp do słowa kontrolnego FPU, można posłużyć się zdefiniowanymi w /usr/include/fpu_control.h makrami _FPU_GETCW i _FPU_SETCW.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 __setfpucw

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.